Kalastussäännöt

KYRÖSJÄRVEN YHTENÄISLUPA-ALUEEN KALASTUSSÄÄNNÖT 2024

Lupa käsittää Kyrösjärven lahtineen lukuun ottamatta järven eteläpäässä olevaa Viljakkalan selkää.

ELY-keskus määräsi kuhan alamitaksi Kyrösjärvellä 37 cm vuosiksi 2020-2014.
Kalastusalue on päättänyt seuraavat kalastussäännöt:
• Verkon pienin solmuväli on 45 mm ja verkon korkeutta ei rajoiteta.
• Tuulastus on sallittu elo- syys- lokakuussa.
• Ravustus ei sisälly tähän lupaan.

Ruokakuntakohtaiset pyydysyksikkömäärät ja lupamaksut:
• Kalaveden osakkaat 16 pyydysyksikköä 40 € / vuosi tai 15 € / 10 päivää
• Alueella vakituisesti asuvat 16 pyydysyksikköä 40 € / vuosi tai 15 € / 10 päivää
• Hämeenkyrön, Ikaalisten ja Viljakkalan ulkopuolella asuvat 8 pyydysyksikköä 40 € / vuosi tai 15 € / 10 päivää
• Alueella vakinaisesti asuville alle 18 v. nuorille myönnetään 16 pyydysyksikön ilmainen henkilökohtainen kalastusoikeus.
• Alueen ulkopuolella asuville alle 18 v. nuorille myönnetään ilmainen henkilökohtainen viehekalastusoikeus.
• Nuorisoluvat eivät lisää ruokakuntakohtaista kalastusoikeutta, eivätkä aikuiset saa ottaa nuorison ilmaiseen kalastukseen mitenkään osaa.
• Kalastus on kielletty toisen, ruokakuntaan kuulumattoman, henkilön luvalla.
• Lupa sisältää Kyrösjärven vieheluvan ja vapojen määrä rajoitetaan 6 kpl / venekunta.
• Alueella asuville sotaveteraaneille myönnetään ilmainen 16 pyydysyksikön kalastuslupa. Alueen ulkopuoliset sotaveteraanit saavat ilmaisen 8 pyydysyksikön kalastusluvan.
• Kalastusmatkailuyrittäjille on ns. isännän viehekalastuslupa hintaan 120 € / vuosi / venekunta, enintään 6 vapaa isäntä (opas) mukana veneessä ja hänellä lisäksi 1 vapa.
• Vuokramökeille on viehelupa, ns. mökkilupa, hintaan 50 € / mökki / vuosi. Isännän luvan ja mökkiluvan saa isännöitsijältä.

 

PYYDYSYKSIKÖT:

 • Verkko 30 m pitkä enintään 6 m korkea 2 pyydysyksikköä
 • Verkko 30 m pitkä yli 6 m korkea 4 pyydysyksikköä
 • Rysä alle 1 m korkea 1                            ”
 • Rysä alle 1,5 m korkea 2                         ”
 • Pitkäsiima 100 koukkua      2                   ”
 • Katiska tai madesuppilo 0,5                    ”
 • Iskukoukut tai muut koukut 25 kpl ja 2 syöttikatiskaa             10      py
 • Muikkuverkkojen 10-20 mm määrää ei rajoiteta, eikä niitä lueta pyydysyksikkömääriin, mutta kaikkien verkkojen yhteismäärä on 8 kpl (240 m).
 • Kaikki seisovat pyydykset, myös jokainen koukku erikseen, on merkittävä selvästi näkyvällä ja omistajan nimellä ja yhteystiedoilla varustetulla koholla tai viitalla.
 • Verkkojata on merkittävä molemmista päistään samanlaisilla lippumerkeillä, jotka ulottuvat vähintään 120 cm vedenpinnan yläpuolelle.
 • Pitkille verkkojadoille suositellaan suunta- tai välikohojen käyttöä.
 • Kaikki viitat, kohot ja merkit on poistettava vedestä samalla kun pyydyksetkin poistetaan, vaikka tilapäisestikin.
 • Avantojen teko kielletään 50 metriä lähemmäksi jääteitä, samoin kielletään kiinteiden pyydysten pitämien 50 metriä lähempänä viitoitettua laivaväylää.

 

Kyrösjärven

Ravustussäännöt 2024:

 • lupia myydään 1 merkki mertaa tai katiskaa kohden, hintaan 3 € / merkki. Mertojen määrää ei rajoiteta
 • ravustus on sallittu merroilla ja katiskoilla
 • muiden ravustajien yksiköillä ravustaminen on kielletty
 • syöttikalat on pakastettava, jos ne pyydetään muualta kuin Kyrösjärvestä
 • ravustajien on pidettävä kirjaa ravustuksesta ja saaliista
 • mertojen desinfiointi on suositeltavaa
 • lupa on voimassa Kyrösjärven yhtenäislupa-alueella, eli koko Kyrösjärvellä paitsi Inkulan osakaskunnan alueella ja Viljakkalan selällä
 • rapujen siirtäminen vesistöstä toiseen on ehdottomasti kielletty