Pöytäkirjat

 

 

 

PÖYTÄKIRJA                                                                                                1/3

 

Kyrösjärven kalastusalueen varsinaisesta kokouksesta Ikaalisissa Reserviupseerien Majalla 27.6.2019 alkaen kello 18.00. Osanottajia oli 16 henkeä, joista 13 äänivaltaista.

 

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:

 

 1. Kokouksen avasi Hannu Hakala 18.14. toivottaen osanottajat tervetulleeksi kalastusalueen viimeiseen kokoukseen.
 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Hakkarainen.
 3. Sihteeriksi valittiin Jarmo Kalli.
 4. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuomo Hatanpää ja Kalervo Saarinen, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.
 5. Äänioikeutettuja osanottajia kokouksessa oli valtakirjojen perusteella laaditun nimilistan mukaan 13 henkeä.
 6. Esityslista hyväksyttiin kokoukselle työjärjestykseksi.
 7. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja sääntöjen mukaan oikein koollekutsutuksi.

 

KOKOUSASIAT

 

 1. Esitettiin kertomus kalastusalueen toiminnasta edellisenä vuonna. Hallituksen esittämä kertomus hyväksyttiin.
 2. Käsiteltiin edellisen vuoden tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto.
 3. Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille toimihenkilöille vuodelta 2018
 4. Esitettiin kertomus kalastusalueen toiminnasta 1.1.-30.4.2019. Hallituksen esittämä kertomus hyväksyttiin.
 5. Käsiteltiin 1.1.-30.4.2019 tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto.
 6. Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille toimihenkilöille 1.1.-30.4.2019

 

PÄÄTETÄÄN KYRÖSJÄRVEN YHTENÄISLUPA-ALUEEN KALASTUSSÄÄNNÖISTÄ

 

 1. Päätettiin kalastuslupien myyjistä ja kalastuksen valvojista:
 • kalastuslupien myyjiksi: Pirkanmaan kalatalouskeskus ja kalatalousalueen hallituksen järjestämät myyntipaikat edellisvuosien tapaan
 • kilpailulupien myöntäjät: kalatalousalueen hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja

 

 1. Päätettiin kalavesien hoitoon liittyvistä rajoituksista vuodelle 2020:
 • verkon pienin solmuväli 45 mm.
 • kuhan alamitaksi haetaan ELY-keskukselta 37 cm
 • tuulastus sallitaan elo-, syys- ja lokakuussa
 • ravustuksesta päättää kalatalousalueen hallitus.
 1. Annettiin kalatalousalueen hallituksen päätettäväksi kalaveden hoitoon liittyvistä toimista, kuten kalanpoikasistutuksista yms.
 2. Päätettiin pyydysyksikkömäärät ja kalastuslupamaksut vuodelle 2020:

 

-lupamaksut (ruokakuntakohtaiset):               €/vuosi          €/10 päivää

 • kalaveden osakkaat 16 pyydysyksikköä 40 €               15 €
 • alueella vakituisesti asuvat 16 pyyd.yks 40 €               15 €
 • Hämeenkyrön, Ikaalisten ja Viljakkalan                           ulkopuolella asuvat 8 pyyd.yks.                                                 40 €               15 €     

                                                                                                                                    2/3

 • alueella vakituisesti asuville alle 18 v. nuorille myönnetään 16 pyydysyksikön ilmainen henkilökohtainen kalastusoikeus.                                                                    
 • nuorisoluvat eivät lisää ruokakuntakohtaista kalastusoikeutta, eivätkä aikuiset saa ottaa nuorison ilmaiseen kalastukseen mitenkään osaa.
 • kalastus on kielletty toisen, ruokakuntaan kuulumattoman, henkilön luvalla.
 • edellä olevat luvat sisältävät Kyrösjärven vieheluvan ja vapojen määrä rajoitetaan 6 kpl / venekunta.
 • alueella asuville sotaveteraaneille myönnetään ilmainen 16 pyydysyksikön kalastuslupa. Alueen ulkopuoliset sotaveteraanit saavat 8 pyydysyksikön ilmaisen kalastusluvan.
 • ravustusluvan hinta on 3 € / merta tai katiska syöttirasialla.
 • Kaupallisten kalastajien luvista ja matkailuyrittäjien turistiluvista päättää kalatalousalueen hallitus.
 • pilkki ym. kilpailuluvat:
 • Hallitus päättää luvista ja hinnoista

                                                                                                                                                       

 • Kalastusmatkailuyrittäjät saavat ns. isännän viehekalastusluvan hintaan 120 € / vuosi / venekunta, enintään 6 vapaa, isäntä (opas) mukana veneessä ja hänellä lisäksi 1 vapa.
 • Vuokramökeille on viehelupa (ns. mökkilupa) hintaan 50 € / mökki / vuosi.

Kilpailuluvat, isännänluvat ja mökkiluvat saa toiminnanjohtajalta.            

 

  -pyydysyksiköt:

 • verkko n. 30 m pitkä enintään 6 m korkea 2 pyydysyksikköä
 • verkko n. 30 m pitkä yli 6 m korkea 4 pyydysyksikköä
 • rysä alle 1 m korkea 1 pyydysyksikköä
 • rysä alle 1,5 m korkea 2 pyydysyksikköä

 

 • pitkäsiima 100 koukkua 2 pyydysyksikköä
 • katiska ja madesuppilo 0,5 pyydysyksikköä
 • iskukoukut tai muut koukut 25 kpl ja

           2 syöttikatiskaa                                              10 pyydysyksikköä

Muikkuverkkoja 12-20 mm solmuväliltään ei lueta pyydysyksikkömääriin, mutta kaikkien verkkojen yhteismäärä yhteensä on 8 kpl (240 m).

 

 1. Päätettiin pyydysten merkitsemisestä:
 • Kaikki seisovat pyydykset, myös jokainen koukku erikseen ja rapumerrat, on merkittävä selvästi näkyvällä ja omistajan nimellä ja yhteystiedoilla varustetulla koholla tai viitalla.
 • Pyyntiin asetetut kiinteät ja seisovat pyydykset on merkittävä vesiliikenne alueen mukaisin merkein.
 • Kyrösjärvellä kaikki verkot on merkittävä em. isoilla lippumerkeillä ja talvella viitoilla, joissa kalastajan nimi, yhteystieto ja heijastin.
 • Kaikki viitat, kohot ja merkit on poistettava vedestä samalla kun pyydyksetkin poistetaan, vaikka tilapäisestikin, myös jäätie- ja latu- ym. merkit on poistettava jäältä ennen jäiden lähtöä.
 • Avantojen teko kielletään 50 m lähemmäksi jääteitä ja yhteiskunnan perustamia merkattuja latuja.

 

 1. Päätettiin, että Kalatalousalueen määräyksiä koskeviin rikkomuksiin vaaditaan rangaistusta

      käräjäoikeudessa seuraavissa tapauksissa:

                                                                                                                                               3/3                                                                                                                                                                                                   

 • kalastusoikeuden suurehko tai toistuva ylitys
 • rapujen luvaton pyynti
 • silmäkooltaan sääntöjen vastaisten verkkojen runsas tai toistuva käyttö
 • takavarikko suoritetaan, jos:

*pyydyksistä puuttuvat nimi tai lippumerkki

                *verkot on laskettu luvattomaan aikaan tai luvattomaan paikkaan

                *verkko on silmäkooltaan sääntöjen vastainen

               *kalastaja syyllistyy useaan sääntöjen rikkomukseen samalla kertaa.

 1. ELY-keskuksen Hannu Salo kiitti kalastusalueen toimintaa asiallisesti hoidetuksi.
 2. Päätettiin lopettaa Kyrösjärven kalastusalueen toiminta ja kaikki varat ja vastuut ja saamiset siirretään Kyrösjärven kalatalousalueelle.
 3. Kokouksen puheenjohtaja Seppo Hakkarainen päätti kokouksen klo 19.53 kiittäen osanottajia asiallisesta kokouksesta.

Kokouksen puolesta

Seppo Hakkarainen                                                         Jarmo Kalli

Puheenjohtaja                                                                sihteeri

Tuomo Hatanpää pöytäkirjantarkastaja                            Kalervo Saarinen       pöytäkirjantarkastaja

 

 

PÖYTÄKIRJA 

Kyrösjärven kalastusalueen varsinaisesta kokouksesta Ikaalisissa Reserviupseerien Majalla 25.4.2017 alkaen kello 18.00. Osanottajia oli 18 henkeä, joista 12 äänivaltaista, joista yhdellä oli 2 ääntä.

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:

 1. Kokouksen avasi Hannu Hakala 18.05 ja kertoi ajankohtaisista kalastusasioista.

 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Hakkarainen.

 3. Sihteeriksi valittiin Jarmo Kalli.

 4. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarmo Lampinen ja Arvi Laiho, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

 5. Äänioikeutettuja osanottajia kokouksessa oli valtakirjojen perusteella laaditun nimilistan mukaan 12 henkeä.

 6. Esityslista hyväksyttiin kokoukselle työjärjestykseksi.

 7. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja sääntöjen mukaan oikein kokoonkutsutuksi.

KOKOUSASIAT

 1. Esitettiin kertomus kalastusalueen toiminnasta edellisenä vuonna. Hallituksen esittämä kertomus hyväksyttiin.

 2. Käsiteltiin edellisen vuoden tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto.

 3. Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille toimihenkilöille vuodelta 2016.

 4. Päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 50 €/kokous. Hallituksen puheenjohtajan kulukorvaukseksi päätettiin 75 €/kuukausi ja sihteerin kulukorvaukseksi 50 €/kuukausi. Matkakulut ja päivärahat valtion matkustusohjesäännön mukaan.

Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.

 1. Seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin hallituksen erovuoroiset jäsenet Matti Helin, Kalervo Saarinen ja Juha Tuohitaival uudelleen.

 2. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Hakala ja varapuheenjohtajaksi Tuomo Hatanpää.

 3. Tilintarkastajaksi vuodelle 2017 valittiin Parkanon Yrityspalvelu Oy:n Heikki Mettomäki, hänen varalleen tilintarkastajan hoitaa Parkanon Yrityspalvelu Oy.

 4. Vahvistettiin kuluvaa vuotta varten toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma, johon liittyy:

 • Tulo- ja menoarvio (57700 €)

 • Toimintasuunnitelma

 1. Kalastusalueen edustajaksi kalatalouskeskuksen ym. kokouksiin valittiin puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa.

 2. Päätettiin ilmoittaa kalastusalueen kokouksista UutisOivassa ja Ylöjärven Uutisissa vähintään 7 päivää ennen kokousta.

 3. Päätettiin seuraavista palkkioista:

 • Kalastuksen valvojien palkkiot päättää hallitus

 • Kalastuslupien myyntipalkkion päättää hallitus

 1. Päätettiin viehekorttimaksuvarojen 2015 ja maksullisten yleiskalastusoikeuksien sekä kalastusopastoimintaan perustuvasta käytöstä 2016 kalaveden omistajille maksettavien korvausten jaosta hallituksen tekemän ehdotuksen mukaan.

PÄÄTETÄÄN KYRÖSJÄRVEN YHTENÄISLUPA-ALUEEN KALASTUSSÄÄNNÖISTÄ

 1. Päätettiin kalastuslupien myyjistä ja kalastuksen valvojista:

 • Kalastuslupien myyjiksi: Pirkanmaan kalatalouskeskus ja kalastusalueen hallituksen järjestämät myyntipaikat edellisvuosien tapaan

 • Kilpailulupien myöntäjät: hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä

 • Kalastuksen valvojat: kalastusalueen hallituksen jäsenet ja kalastusalueen hallituksen nimeämät valvojat.

 1. Päätettiin kalavesien hoitoon liittyvistä rajoituksista vuodelle 2018:

 • Verkon pienin solmuväli on 50 mm

 • Tuulastus sallitaan elo-, syys- ja lokakuussa

 • Ravustuksesta päättää kalastusalueen hallitus.

 1. Annettiin hallituksen päätettäväksi kalaveden hoitoon liittyvistä toimista, kuten kalanpoikasistutuksista yms.

23. Päätettiin pyydysyksikkömäärät ja kalastuslupamaksut vuodelle 2018:

-lupamaksut (ruokakuntakohtaiset): €/vuosi €/10 päivää

 • Kalaveden osakkaat 16 pyydysyksikkö 40 € 15 €

 • Alueella vakituisesti asuvat 16 pyyd.yks 40 € 15 €

 • Hämeenkyrön, Ikaalisten ja Viljakkalan ulkopuolella asuvat 8 pyyd.yks. 40 € 15 €

 • Alueella vakituisesti asuville alle 18 v. nuorille myönnetään 16 pyydysyksikön ilmainen henkilökohtainen kalastusoikeus.

 • Alueen ulkopuolella asuville alle 18 v. nuorille myönnetään ilmainen henkilökohtainen viehekalastusoikeus.

 • Nuorisoluvat eivät lisää ruokakuntakohtaista kalastusoikeutta, eivätkä aikuiset saa ottaa nuorison ilmaiseen kalastukseen mitenkään osaa.

 • Kalastus on kielletty toisen, ruokakuntaan kuulumattoman, henkilön luvalla.

 • Edellä olevat luvat sisältävät Kyrösjärven vieheluvan ja vapojen määrä rajoitetaan 6 kpl / venekunta.

 • Alueella asuville sotaveteraaneille myönnetään ilmainen 16 pyydysyksikön kalastuslupa. Alueen ulkopuoliset sotaveteraanit saavat 8 pyydysyksikön ilmaisen kalastusluvan.

 • Ravustusluvan hinta on 3 € / merta.

 • Kaupallisten kalastajien luvista ja matkailuyrittäjien turistiluvista päättää kalastusalueen hallitus.

 • Pilkki ym. kilpailuluvat:

 • Hallitus päättää luvista ja hinnoista

 • Kalastusmatkailuyrittäjät saavat ns. isännän viehekalastusluvan hintaan 120 € / vuosi / venekunta, enintään 6 vapaa, isäntä (opas) mukana veneessä ja hänellä lisäksi 1 vapa.

 • Vuokramökeille on viehelupa (ns. mökkilupa) hintaan 50 € / mökki / vuosi.

Kilpailuluvat, isännänluvat ja mökkiluvat saa isännöitsijältä.

-pyydysyksiköt:

 • Verkko n. 30 m pitkä enintään 6 m korkea 2 pyydysyksikköä

 • Verkko n. 30 m pitkä yli 6 m korkea 4 pyydysyksikköä

 • Rysä alle 1 m korkea 1 pyydysyksikköä

 • Rysä alle 1,5 m korkea 2 pyydysyksikköä

 • Pitkäsiima 100 koukkua 2 pyydysyksikköä

 • Katiska ja madesuppilo 0,5 pyydysyksikköä

 • Iskukoukut tai muut koukut 25 kpl ja

2 syöttikatiskaa 10 pyydysyksikköä

Muikkuverkkoja 12-20 mm solmuväliltään ei lueta pyydysyksikkömääriin, mutta kaikkien verkkojen yhteismäärä yhteensä on 8 kpl (240 m).

24. Päätettiin pyydysten merkitsemisestä:

 • Kaikki seisovat pyydykset, myös jokainen koukku erikseen ja rapumerrat, on merkittävä selvästi näkyvällä ja omistajan nimellä ja yhteystiedoilla varustetulla koholla tai viitalla.

 • Pyyntiin asetetut kiinteät ja seisovat pyydykset on merkittävä vesiliikenne alueen mukaisin merkein.

 • Kyrösjärvellä kaikki verkot on merkittävä em. isoilla lippumerkeillä ja talvella viitoilla, joissa kalastajan nimi, yhteystieto ja heijastin.

 • Kaikki viitat, kohot ja merkit on poistettava vedestä samalla kun pyydyksetkin poistetaan, vaikka tilapäisestikin, myös jäätie- ja latu- ym. merkit on poistettava jäältä ennen jäiden lähtöä.

 • Avantojen teko kielletään 50 m lähemmäksi jääteitä ja yhteiskunnan perustamia merkattuja latuja.

25. Päätettiin, että Kalastusalueen määräyksiä koskeviin rikkomuksiin vaaditaan rangaistusta

käräjäoikeudessa seuraavissa tapauksissa:

 • kalastusoikeuden suurehko tai toistuva ylitys

 • rapujen luvaton pyynti

 • silmäkooltaan sääntöjen vastaisten verkkojen runsas tai toistuva käyttö

 • takavarikko suoritetaan, jos:

*pyydyksistä puuttuvat nimi tai lippumerkki

*verkot on laskettu luvattomaan aikaan tai luvattomaan paikkaan

*verkko on silmäkooltaan sääntöjen vastainen

*kalastaja syyllistyy useaan sääntöjen rikkomukseen samalla kertaa.

26. Kokouksen puheenjohtaja Seppo Hakkarainen päätti kokouksen klo 19.50 kiittäen osanottajia asiallisesta kokouksesta.

Kokouksen puolesta

Seppo Hakkarainen                Jarmo Kalli

Puheenjohtaja                      sihteeri

Jarmo Lampinen pöytäkirjantarkastaja     Arvi Laiho pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA 1/3

Kyrösjärven kalastusalueen varsinaisesta kokouksesta Ikaalisissa Reserviupseerien Majalla 12.4.2016 alkaen kello 18.00. Osanottajia oli 18 henkeä, joista 15 äänivaltaista, joista yhdellä oli 2 ääntä.

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:

 1. Kokouksen avasi Hannu Hakala 18,05 ja kertoi ajankohtaisista kalastusasioista.

 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Hakkarainen.

 3. Sihteeriksi valittiin Jarmo Kalli.

 4. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalervo Saarinen ja Hannu Hakala, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

 5. Äänioikeutettuja osanottajia kokouksessa oli valtakirjojen perusteella laaditun nimilistan mukaan 15 henkeä.

 6. Esityslista hyväksyttiin kokoukselle työjärjestykseksi.

 7. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja sääntöjen mukaan oikein kokoon kutsutuksi.

KOKOUSASIAT

 1. Esitettiin kertomus kalastusalueen toiminnasta edellisenä vuonna. Hallituksen esittämä kertomus hyväksyttiin.

 2. Käsiteltiin edellisen vuoden tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto.

 3. Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille toimihenkilöille vuodelta 2015.

 4. Päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 45 €/kokous. Hallituksen puheenjohtajan kulukorvaukseksi päätettiin 75 €/kuukausi ja sihteerin kulukorvaukseksi 50 €/kuukausi. Matkakulut ja päivärahat valtion matkustusohjesäännön mukaan.

Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.

 1. Seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin hallituksen erovuoroinen jäsen Tuomo Hatanpää uudelleen ja uusina Jaakko Mäkinen ja Seppo Pentikäinen.

 2. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Hakala ja varapuheenjohtajaksi Tuomo Hatanpää.

 3. Tilintarkastajaksi vuodelle 2016 valittiin Parkanon Yrityspalvelu Oy:n Heikki Mettomäki, hänen varalleen tilintarkastajan hoitaa Parkanon Yrityspalvelu Oy.

 4. Vahvistettiin kuluvaa vuotta varten toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma, johon liittyy:

 • Tulo- ja menoarvio (59700 €)

 • Toimintasuunnitelma

 1. Kalastusalueen edustajaksi kalatalouskeskuksen ym. kokouksiin valittiin puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa.

 2. Päätettiin ilmoittaa kalastusalueen kokouksista UutisOivassa ja Ylöjärven Uutisissa vähintään 7 päivää ennen kokousta.

 3. Päätettiin seuraavista palkkioista:

 • Kalastuksen valvojien palkkiot päättää hallitus

 • Kalastuslupien myyntipalkkion päättää hallitus

 • Lisämaksu järvellä myydyistä luvista 34 €, joka jää luvan myyjälle perimiskuluiksi

 1. Päätettiin kalastuksenhoitomaksu varojen 2015 ja viehekorttimaksuvarojen 2014 kalaveden omistajille maksettavien korvausten jaosta hallituksen tekemän ehdotuksen mukaan.

2/3

PÄÄTETÄÄN KYRÖSJÄRVEN YHTENÄISLUPA-ALUEEN KALASTUSSÄÄNNÖISTÄ

 1. Päätettiin kalastuslupien myyjistä ja kalastuksen valvojista:

 • Kalastuslupien myyjiksi: Pirkanmaan kalatalouskeskus ja kalastusalueen hallituksen järjestämät myyntipaikat edellisvuosien tapaan

 • Kilpailulupien myöntäjät: hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä

 • Kalastuksen valvojat: kalastusalueen hallituksen jäsenet ja kalastusalueen hallituksen nimeämät valvojat.

 1. Päätettiin kalavesien hoitoon liittyvistä rajoituksista vuodelle 2017:

 • Verkon pienin solmuväli on 50 mm

 • Tuulastus sallitaan elo-, syys- ja lokakuussa

 • Kuhan kuturauhan turvaamiseksi kielletään kaikenlainen kalastus kesäkuulla Epätoivonkarilla, Laajakarilla, Lukkarinkarilla ja Ruutinkarilla 5 m matalammalla alueella tai muuten selvällä matalikkoalueella. Alueet merkitään poijuilla ja kylteillä järvellä ja rannoilla. Rauhoitusalueet ovat voimassa 2008-2017.

 • Ravustuksesta päättää kalastusalueen hallitus.

 1. Annettiin hallituksen päätettäväksi kalaveden hoitoon liittyvistä toimista, kuten kalanpoikasistutuksista yms.

23. Päätettiin pyydysyksikkömäärät ja kalastuslupamaksut vuodelle 2017:

-lupamaksut (ruokakuntakohtaiset): €/vuosi €/10 päivää

 • Kalaveden osakkaat 16 pyydysyksikkö 30 € 15 €

 • Alueella vakituisesti asuvat 16 pyyd.yks 30 € 15 €

 • Hämeenkyrön, Ikaalisten ja Viljakkalan ulkopuolella asuvat 8 pyyd.yks. 30 € 15 €

 • Alueella vakituisesti asuville alle 18 v. nuorille myönnetään 16 pyydysyksikön ilmainen henkilökohtainen kalastusoikeus.

 • Alueen ulkopuolella asuville alle 18 v. nuorille myönnetään ilmainen henkilökohtainen viehekalastusoikeus.

 • Nuorisoluvat eivät lisää ruokakuntakohtaista kalastusoikeutta, eivätkä aikuiset saa ottaa nuorison ilmaiseen kalastukseen mitenkään osaa.

 • Kalastus on kielletty toisen, ruokakuntaan kuulumattoman, henkilön luvalla.

 • Edellä olevat luvat sisältävät Kyrösjärven vieheluvan ja vapojen määrä rajoitetaan 6 kpl / venekunta.

 • Alueella asuville sotaveteraaneille myönnetään ilmainen 16 pyydysyksikön kalastuslupa. Alueen ulkopuoliset sotaveteraanit saavat 8 pyydysyksikön ilmaisen kalastusluvan.

 • Ravustusluvan hinta on 3 € / merta.

 • Kaupallisten kalastajien luvista ja matkailuyrittäjien turistiluvista päättää kalastusalueen hallitus.

 • Pilkki ym. kilpailuluvat:

 • Hallitus päättää luvista ja hinnoista

 • Kalastusmatkailuyrittäjät saavat ns. isännän viehekalastusluvan hintaan 100 € / vuosi / venekunta, enintään 6 vapaa, isäntä (opas) mukana veneessä ja hänellä lisäksi 1 vapa.

 • Vuokramökeille on viehelupa (ns. mökkilupa) hintaan 50 € / mökki / vuosi.

Kilpailuluvat, isännänluvat ja mökkiluvat saa isännöitsijältä.

3/3

-pyydysyksiköt:

 • Verkko n. 30 m pitkä enintään 6 m korkea 2 pyydysyksikköä

 • Verkko n. 30 m pitkä yli 6 m korkea 4 pyydysyksikköä

 • Rysä alle 1 m korkea 1 pyydysyksikköä

 • Rysä alle 1,5 m korkea 2 pyydysyksikköä

 • Pitkäsiima 100 koukkua 2 pyydysyksikköä

 • Katiska ja madesuppilo 0,5 pyydysyksikköä

 • Iskukoukut tai muut koukut 25 kpl ja

2 syöttikatiskaa 10 pyydysyksikköä

Muikkuverkkoja 12-20 mm solmuväliltään ei lueta pyydysyksikkömääriin, mutta kaikkien verkkojen yhteismäärä yhteensä on 8 kpl (240 m).

24. Päätettiin pyydysten merkitsemisestä:

 • Kaikki seisovat pyydykset, myös jokainen koukku erikseen ja rapumerrat, on merkittävä selvästi näkyvällä ja omistajan nimellä ja yhteystiedoilla varustetulla koholla tai viitalla.

 • Pyyntiin asetetut kiinteät ja seisovat pyydykset on merkittävä vesiliikenne alueen mukaisin merkein.

 • Kyrösjärvellä kaikki verkot on merkittävä em. isoilla lippumerkeillä ja talvella viitoilla, joissa kalastajan nimi, yhteystieto ja heijastin.

 • Kaikki viitat, kohot ja merkit on poistettava vedestä samalla kun pyydyksetkin poistetaan, vaikka tilapäisestikin, myös jäätie- ja latu- ym. merkit on poistettava jäältä ennen jäiden lähtöä.

 • Avantojen teko kielletään 50 m lähemmäksi jääteitä ja yhteiskunnan perustamia merkattuja latuja.

25. Päätettiin, että Kalastusalueen määräyksiä koskeviin rikkomuksiin vaaditaan rangaistusta

käräjäoikeudessa seuraavissa tapauksissa:

 • kalastusoikeuden suurehko tai toistuva ylitys

 • rapujen luvaton pyynti

 • silmäkooltaan sääntöjen vastaisten verkkojen runsas tai toistuva käyttö

 • takavarikko suoritetaan, jos:

*pyydyksistä puuttuvat nimi tai lippumerkki, varoitusmerkin jättämisestä huolimatta

*verkot on laskettu luvattomaan aikaan tai luvattomaan paikkaan

*verkko on silmäkooltaan sääntöjen vastainen

*kalastaja syyllistyy useaan sääntöjen rikkomukseen samalla kertaa.

 1. Hannu Salo ELY-keskuksesta kertoi uudesta kalastuslaista, hankerahoituksesta ja kalatalousalueen rajoista.

Ismo Kolari kertoi kuhan kutuiän ja -koon tutkimuksesta.

27. Kokouksen puheenjohtaja Seppo Hakkarainen päätti kokouksen klo 19.55 kiittäen osanottajia asiallisesta kokouksesta.

Kokouksen puolesta

Seppo Hakkarainen Jarmo Kalli

Puheenjohtaja        sihteeri

Hannu Hakala pöytäkirjantarkastaja Kalervo Saarinen pöytäkirjantarkastaja

 

PÖYTÄKIRJA 1/4

Kyrösjärven kalastusalueen varsinaisesta kokouksesta Ikaalisissa Reserviupseerien Majalla 17.4.2015 alkaen kello 18.00. Osanottajia oli 20 henkeä, joista 10 äänivaltaista, joista yhdellä oli 2 ääntä.

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:

 1. Kokouksen avasi Hannu Hakala 18,05 ja kertoi ajankohtaisista kalastusasioista.

 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Hakkarainen.

 3. Sihteeriksi valittiin Jarmo Kalli.

 4. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Jouti ja Matti Helin, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

 5. Äänioikeutettuja osanottajia kokouksessa oli valtakirjojen perusteella laaditun nimilistan mukaan 10 henkeä.

 6. Esityslista hyväksyttiin kokoukselle työjärjestykseksi.

 7. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja sääntöjen mukaan oikein kokoon kutsutuksi.

Päivi Rikalainen Vapolta kertoi turvetuotantoalueiden ympäristönsuojeluasioista.

Pekka Vuorinen Pirkanmaan kalatalouskeskuksesta kertoi kalatalouskeskuksen kuulumisia.

KOKOUSASIAT

 1. Esitettiin kertomus kalastusalueen toiminnasta edellisenä vuonna. Hallituksen esitys ja isännöitsijän tekemä uuden ohjeen mukainen kertomus hyväksyttiin.

 2. Käsiteltiin edellisen vuoden tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto.

 3. Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille toimihenkilöille vuodelta 2014.

 4. Päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 40 €/kokous. Hallituksen puheenjohtajan kulukorvaukseksi päätettiin 40 €/kuukausi ja sihteerin kulukorvaukseksi 50 €/kuukausi. Matkakulut ja päivärahat valtion matkustusohjesäännön mukaan.

Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

 1. Seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin hallituksen erovuoroiset jäsenet Hannu Hakala, Matti Hyypöläinen ja Jarmo Kalli uudelleen.

 2. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Hakala ja varapuheenjohtajaksi Tuomo Hatanpää.

 3. Tilintarkastajaksi vuodelle 2014 valittiin Parkanon Yrityspalvelu Oy:n Heikki Mettomäki, hänen varalleen tilintarkastajan hoitaa Parkanon Yrityspalvelu Oy.

 4. Vahvistettiin kuluvaa vuotta varten toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma, johon liittyy:

 • Tulo- ja menoarvio (59700 €)

 • Toimintasuunnitelma

 1. Kalastusalueen edustajaksi kalatalouskeskuksen ym. kokouksiin valittiin puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa.

 2. Päätettiin ilmoittaa kalastusalueen kokouksista Hämeenkyrön Sanomissa, Pohjois-Satakunta lehdessä tai UutisOivassa ja Ylöjärven Uutisissa vähintään 7 päivää ennen kokousta.

 3. Päätettiin seuraavista palkkioista:

 • Kalastuksen valvojien palkkiot päättää hallitus

 • Kalastuslupien myyntipalkkion päättää hallitus

 • Lisämaksu järvellä myydyistä luvista 34 €, joka jää luvan myyjälle perimiskuluiksi

 1. Päätettiin kalastuksenhoitomaksu varojen 2014 ja viehekorttimaksuvarojen 2013 kalaveden omistajille maksettavien korvausten jaosta hallituksen tekemän ehdotuksen mukaan.

2/4

PÄÄTETÄÄN KYRÖSJÄRVEN YHTENÄISLUPA-ALUEEN KALASTUSSÄÄNNÖISTÄ

 1. Päätettiin kalastuslupien myyjistä ja kalastuksen valvojista:

 • Kalastuslupien myyjiksi: Pirkanmaan kalatalouskeskus ja kalastusalueen hallituksen järjestämät myyntipaikat edellisvuosien tapaan

 • Kilpailulupien myöntäjät: hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä

 • Kalastuksen valvojat: kalastusalueen hallituksen jäsenet ja kalastusalueen hallituksen nimeämät valvojat.

 1. Päätettiin kalavesien hoitoon liittyvistä rajoituksista vuodelle 2016:

 • Verkon pienin solmuväli on 50 mm

 • Tuulastus sallitaan elo-, syys- ja lokakuussa

 • Kuhan alamitaksi määrätään 40 cm

 • Kuhan kuturauhan turvaamiseksi kielletään kaikenlainen kalastus kesäkuulla Epätoivonkarilla, Laajakarilla, Lukkarinkarilla ja Ruutinkarilla 5 m matalammalla alueella tai muuten selvällä matalikkoalueella. Alueet merkitään poijuilla ja kylteillä järvellä ja rannoilla. Rauhoitusalueet ovat voimassa 2008-2017.

 • Ravustuksesta päättää kalastusalueen hallitus.

 1. Annettiin hallituksen päätettäväksi kalaveden hoitoon liittyvistä toimista, kuten kalanpoikasistutuksista yms.

23. Päätettiin pyydysyksikkömäärät ja kalastuslupamaksut vuodelle 2016:

-lupamaksut (ruokakuntakohtaiset): €/vuosi €/10 päivää

 • Kalaveden osakkaat 12 pyydysyksikkö 30 € 15 €

 • Alueella vakituisesti asuvat KL 9 § 12 pyyd.yks 30 € 15 €

 • Hämeenkyrön, Ikaalisten ja Viljakkalan ulkopuolella asuvat 6 pyyd.yks. 30 € 15 €

 • Alueella vakituisesti asuville alle 18 v. nuorille myönnetään 12 pyydysyksikön ilmainen henkilökohtainen kalastusoikeus.

 • Alueen ulkopuolella asuville alle 18 v. nuorille myönnetään ilmainen henkilökohtainen viehekalastusoikeus.

 • Nuorisoluvat eivät lisää ruokakuntakohtaista kalastusoikeutta, eivätkä aikuiset saa ottaa nuorison ilmaiseen kalastukseen mitenkään osaa.

 • Kalastus on kielletty toisen, ruokakuntaan kuulumattoman, henkilön luvalla.

 • Edellä olevat luvat sisältävät Kyrösjärven vieheluvan ja vapojen määrä rajoitetaan 6 kpl / venekunta.

 • Alueella asuville sotaveteraaneille myönnetään ilmainen 12 pyydysyksikön kalastuslupa. Alueen ulkopuoliset sotaveteraanit saavat 6 pyydysyksikön ilmaisen kalastusluvan.

 • Ravustusluvan hinta on 3 € / merta.

 • Sivuelinkeino- ammattikalastus- ja matkailuyrittäjien turistiluvista päättää kalastusalueen hallitus.

 • Pilkki ym. kilpailuluvat:

 • Alueen yhdistysten järjestämät kilpailut 0 €

 • Ulkopuolisten järjestämät jäsenkilpailut 0 €

 • Ulkopuolisten järjestämät yleisökilpailut 50 €

3/4

 • Kalastusmatkailuyrittäjät saavat ns. isännän viehekalastusluvan hintaan 100 € / vuosi / venekunta, enintään 6 vapaa, isäntä (opas) mukana veneessä.

 • Vuokramökeille on viehelupa (ns. mökkilupa) hintaan 50 € / mökki / vuosi.

Kilpailuluvat, isännänluvat ja mökkiluvat saa isännöitsijältä.

-pyydysyksiköt:

 • Verkko n. 30 m pitkä enintään 6 m korkea 2 pyydysyksikköä

 • Verkko n. 30 m pitkä yli 6 m korkea 4 pyydysyksikköä

 • Rysä alle 1 m korkea 1 pyydysyksikköä

 • Rysä alle 1,5 m korkea 2 pyydysyksikköä

 • Pitkäsiima 100 koukkua 2 pyydysyksikköä

 • Katiska ja madesuppilo 0,5 pyydysyksikköä

 • Iskukoukut tai muut koukut 25 kpl ja

2 syöttikatiskaa 10 pyydysyksikköä

Muikkuverkkojen, 12-20 mm solmuväliltään, määrää ei rajoiteta, eikä niitä lueta pyydysyksikkömääriin.

24. Päätettiin pyydysten merkitsemisestä:

 • Kaikki seisovat pyydykset, myös jokainen koukku erikseen ja rapumerrat, on merkittävä selvästi näkyvällä ja omistajan nimellä ja yhteystiedoilla varustetulla koholla tai viitalla.

 • Pyyntiin asetetut kiinteät ja seisovat pyydykset on merkittävä kalastuslain 33 § ja kalastusasetuksen 16 § mukaisin merkein.

 • Kyrösjärvellä kaikki verkot on merkittävä em. isoilla lippumerkeillä ja talvella viitoilla

 • Kaikki viitat, kohot ja merkit on poistettava vedestä samalla kun pyydyksetkin poistetaan, vaikka tilapäisestikin, myös jäätie- ja latu- ym. merkit on poistettava jäältä ennen jäiden lähtöä.

 • Avantojen teko kielletään 50 m lähemmäksi jääteitä.

25. Päätettiin, että Kalastusalueen määräyksiä koskeviin rikkomuksiin vaaditaan rangaistusta

käräjäoikeudessa seuraavissa tapauksissa:

 • kalastusoikeuden suurehko tai toistuva ylitys

 • rapujen luvaton pyynti

 • silmäkooltaan sääntöjen vastaisten verkkojen runsas tai toistuva käyttö

 • takavarikko suoritetaan, jos:

*pyydyksistä puuttuvat nimi tai lippumerkki, varoitusmerkin jättämisestä huolimatta

*verkot on laskettu luvattomaan aikaan tai luvattomaan paikkaan

*verkko on silmäkooltaan sääntöjen vastainen

*kalastaja syyllistyy useaan sääntöjen rikkomukseen samalla kertaa.

 1. Hannu Salo ELY-keskuksesta kertoi uudesta kalastuslaista ja vesiensäännöstely työryhmän Pirske hankkeesta.

4/

27. Kokouksen puheenjohtaja Seppo Hakkarainen päätti kokouksen klo 19.21 kiittäen osanottajia asiallisesta kokouksesta.

Kokouksen puolesta

Seppo Hakkarainen Jarmo Kalli

Puheenjohtaja         sihteeri

Jaakko Jouti      Matti Helin

Pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

 

PÖYTÄKIRJA 2014                                                                      1/4

Kyrösjärven kalastusalueen varsinaisesta kokouksesta Ikaalisissa Reserviupseerien Majalla 16.4.2014 alkaen kello 18.00. Osanottajia oli 23 henkeä, joista 14 äänivaltaista.

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:

Aluksi Hannu Salo kertoi uudesta kalastuslaista,

 1. Kokouksen avasi Hannu Hakala ja kertoi ajankohtaisista kalastusasioista.

 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rauno Bremer.

 3. Sihteeriksi valittiin Jarmo Kalli.

 4. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarmo Lampinen ja Veikko Anttila, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

 5. Äänioikeutettuja osanottajia kokouksessa oli valtakirjojen perusteella laaditun nimilistan mukaan 14 henkeä.

 6. Esityslista hyväksyttiin kokoukselle työjärjestykseksi.

 7. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja sääntöjen mukaan oikein kokoon kutsutuksi.

KOKOUSASIAT

 1. Esitettiin toimintakertomus kalastusalueen toiminnasta edellisenä vuonna. Hallituksen esitys hyväksyttiin.

 2. Käsiteltiin edellisen vuoden tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto.

 3. Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille toimihenkilöille vuodelta 2012.

 4. Päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 40 €/kokous. Hallituksen puheenjohtajan kulukorvaukseksi päätettiin 40 €/kuukausi ja sihteerin kulukorvaukseksi 50 €/kuukausi. Matkakulut ja päivärahat valtion matkustusohjesäännön mukaan.

Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

 1. Seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin hallituksen erovuoroiset jäsenet Matti Helin,Kalervo Saarinen ja Juha Tuohitaival uudelleen.

 2. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Hakala ja varapuheenjohtajaksi Tuomo Hatanpää.

 3. Tilintarkastajaksi vuodelle 2014 valittiin Parkanon Yrityspalvelu Oy:n Heikki Mettomäki, hänen varalleen tilintarkastajan hoitaa Parkanon Yrityspalvelu Oy.

 4. Vahvistettiin kuluvaa vuotta varten toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma, johon liittyy:

 • Tulo- ja menoarvio (68000 €)

 • Toimintasuunnitelma

 1. Kalastusalueen edustajaksi kalatalouskeskuksen ym. kokouksiin valittiin puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa.

 2. Päätettiin ilmoittaa kalastusalueen kokouksista Hämeenkyrön Sanomissa, Pohjois-Satakunta lehdessä tai UutisOivassa ja Ylöjärven sanomissa vähintään 7 päivää ennen kokousta.

 3. Päätettiin seuraavista palkkioista:

 • Kalastuksen valvojien palkkiot päättää hallitus

 • Kalastuslupien myyntipalkkion päättää hallitus

 • Lisämaksu järvellä myydyistä luvista 34 €, joka jää luvan myyjälle perimiskuluiksi

 1. Päätettiin kalastuksenhoitomaksu varojen 2013 ja viehekorttimaksuvarojen 2012 kalaveden omistajille maksettavien korvausten jaosta hallituksen tekemän ehdotuksen mukaan.

                                                                                                             2/4

PÄÄTETÄÄN KYRÖSJÄRVEN YHTENÄISLUPA-ALUEEN KALASTUSSÄÄNNÖISTÄ

 1. Päätettiin kalastuslupien myyjistä ja kalastuksen valvojista:

 • Kalastuslupien myyjiksi: Pirkanmaan kalatalouskeskus ja kalastusalueen hallituksen järjestämät myyntipaikat edellisvuosien tapaan

 • Kilpailulupien myöntäjät: hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä

 • Kalastuksen valvojat: kalastusalueen hallituksen jäsenet ja kalastusalueen hallituksen nimeämät valvojat.

 1. Päätettiin kalavesien hoitoon liittyvistä rajoituksista vuodelle 2015:

 • Verkon pienin solmuväli on 50 mm

 • Tuulastus sallitaan elo-, syys- ja lokakuussa

 • Kuhan alamitaksi määrätään 40 cm

 • Kuhan kuturauhan turvaamiseksi kielletään kaikenlainen kalastus kesäkuulla Epätoivonkarilla, Laajakarilla, Lukkarinkarilla ja Ruutinkarilla 5 m matalammalla alueella tai muuten selvällä matalikkoalueella. Alueet merkitään poijuilla ja kylteillä järvellä ja rannoilla. Rauhoitusalueet ovat voimassa 2008-2017.

 • Ravustuksesta päättää kalastusalueen hallitus.

 1. Annettiin hallituksen päätettäväksi kalaveden hoitoon liittyvistä toimista, kuten kalanpoikasistutuksista yms.

23. Päätettiin pyydysyksikkömäärät ja kalastuslupamaksut vuodelle 2015:

-lupamaksut (ruokakuntakohtaiset): €/vuosi €/10 päivää

 • Kalaveden osakkaat 12 pyydysyksikkö 30 € 15 €

 • Alueella vakituisesti asuvat KL 9 § 12 pyyd.yks 30 € 15 €

 • Hämeenkyrön, Ikaalisten ja Viljakkalan ulkopuolella asuvat 6 pyyd.yks. 30 € 15 €

 • Alueella vakituisesti asuville alle 18 v. nuorille myönnetään 12 pyydysyksikön ilmainen henkilökohtainen kalastusoikeus.

 • Alueen ulkopuolella asuville alle 18 v. nuorille myönnetään ilmainen henkilökohtainen viehekalastusoikeus.

 • Nuorisoluvat eivät lisää ruokakuntakohtaista kalastusoikeutta, eivätkä aikuiset saa ottaa nuorison ilmaiseen kalastukseen mitenkään osaa.

 • Kalastus on kielletty toisen, ruokakuntaan kuulumattoman, henkilön luvalla.

 • Edellä olevat luvat sisältävät Kyrösjärven vieheluvan ja vapojen määrä rajoitetaan 6 kpl / venekunta.

 • Alueella asuville sotaveteraaneille myönnetään ilmainen 12 pyydysyksikön kalastuslupa. Alueen ulkopuoliset sotaveteraanit saavat 6 pyydysyksikön ilmaisen kalastusluvan.

 • Ravustusluvan hinta on 3 € / merta.

 • Sivuelinkeino- ammattikalastus- ja matkailuyrittäjien turistiluvista päättää kalastusalueen hallitus.

 • Pilkki ym. kilpailuluvat:

 • Alueen yhdistysten järjestämät kilpailut 0 €

 • Ulkopuolisten järjestämät jäsenkilpailut 0 €

 • Ulkopuolisten järjestämät yleisökilpailut 50 €

                                                                                                                                        3/4

 • Kalastusmatkailuyrittäjät saavat ns. isännän viehekalastusluvan hintaan 100 € / vuosi / venekunta, enintään 6 vapaa, isäntä (opas) mukana veneessä.

 • Vuokramökeille on viehelupa (ns. mökkilupa) hintaan 50 € / mökki / vuosi.

Kilpailuluvat, isännänluvat ja mökkiluvat saa isännöitsijältä.

-pyydysyksiköt:

 • Verkko n. 30 m pitkä enintään 6 m korkea 2 pyydysyksikköä

 • Verkko n. 30 m pitkä yli 6 m korkea 4 pyydysyksikköä

 • Rysä alle 1 m korkea 1 pyydysyksikköä

 • Rysä alle 1,5 m korkea 2 pyydysyksikköä

 • Pitkäsiima 100 koukkua 2 pyydysyksikköä

 • Katiska ja madesuppilo 0,5 pyydysyksikköä

 • Iskukoukut tai muut koukut 25 kpl ja

2 syöttikatiskaa 10 pyydysyksikköä

Muikkuverkkojen, 12-20 mm solmuväliltään, määrää ei rajoiteta, eikä niitä lueta pyydysyksikkömääriin.

24. Päätettiin pyydysten merkitsemisestä:

 • Kaikki seisovat pyydykset, myös jokainen koukku erikseen ja rapumerrat, on merkittävä selvästi näkyvällä ja omistajan nimellä ja yhteystiedoilla varustetulla koholla tai viitalla.

 • Pyyntiin asetetut kiinteät ja seisovat pyydykset on merkittävä kalastuslain 33 § ja kalastusasetuksen 16 § mukaisin merkein.

 • Kyrösjärvellä kaikki verkot on merkittävä em. isoilla lippumerkeillä ja talvella viitoilla

 • Kaikki viitat, kohot ja merkit on poistettava vedestä samalla kun pyydyksetkin poistetaan, vaikka tilapäisestikin, myös jäätie- ja latu- ym. merkit on poistettava jäältä ennen jäiden lähtöä.

 • Avantojen teko kielletään 50 m lähemmäksi jääteitä.

25. Päätettiin, että Kalastusalueen määräyksiä koskeviin rikkomuksiin vaaditaan rangaistusta

käräjäoikeudessa seuraavissa tapauksissa:

 • kalastusoikeuden suurehko tai toistuva ylitys

 • rapujen luvaton pyynti

 • silmäkooltaan sääntöjen vastaisten verkkojen runsas tai toistuva käyttö

 • takavarikko suoritetaan, jos:

*pyydyksistä puuttuvat nimi tai lippumerkki, varoitusmerkin jättämisestä huolimatta

*verkot on laskettu luvattomaan aikaan tai luvattomaan paikkaan

*verkko on silmäkooltaan sääntöjen vastainen

*kalastaja syyllistyy useaan sääntöjen rikkomukseen samalla kertaa.

 1. Päivi Pyyvaara kertoi Kalatalouskeskuksen kuulumisia.

                                                                                                         4/4

27. Kokouksen puheenjohtaja Rauno Bremen päätti kokouksen klo 19.35 kiittäen osanottajia asiallisesta kokouksesta.

Kokouksen puolesta

Rauno Bremer Jarmo Kalli

Puheenjohtaja sihteeri

Veikko Anttila           Jarmo Lampinen

Pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

 

PÖYTÄKIRJA 2013

Kyrösjärven kalastusalueen varsinaisesta kokouksesta Ikaalisissa Reserviupseerien Majalla 18.4.2013 alkaen kello 18.00. Osanottajia oli 16 henkeä, joista 11 äänivaltaista.

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:

 1. Kokouksen avasi Hannu Hakala ja kertoi ajankohtaisista kalastusasioista.

 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Hakkarainen.

 3. Sihteeriksi valittiin Jarmo Kalli.

 4. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Helin ja Seppo Pentikäinen, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

 5. Äänioikeutettuja osanottajia kokouksessa oli valtakirjojen perusteella laaditun nimilistan mukaan 11 henkeä.

 6. Esityslista hyväksyttiin kokoukselle työjärjestykseksi.

 7. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja sääntöjen mukaan oikein kokoon kutsutuksi.

KOKOUSASIAT

 1. Esitettiin toimintakertomus kalastusalueen toiminnasta edellisenä vuonna. Hallituksen esitys hyväksyttiin.

 2. Käsiteltiin edellisen vuoden tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto.

 3. Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille toimihenkilöille vuodelta 2012.

 4. Päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 40 €/kokous. Hallituksen puheenjohtajan kulukorvaukseksi päätettiin 40 €/kuukausi ja sihteerin kulukorvaukseksi 50 €/kuukausi. Matkakulut ja päivärahat valtion matkustusohjesäännön mukaan.

Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

 1. Seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin hallituksen erovuoroiset jäsenet Tuomo Hatanpää, Pekka Hietaniemi ja Jarmo Lampinen.

 2. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Hakala ja varapuheenjohtajaksi Tuomo Hatanpää.

 3. Tilintarkastajaksi vuodelle 2013 valittiin Parkanon Yrityspalvelu Oy:n Heikki Mettomäki, hänen varalleen tilintarkastajan hoitaa Parkanon Yrityspalvelu Oy.

 4. Vahvistettiin kuluvaa vuotta varten toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma, johon liittyy:

 • Tulo- ja menoarvio (62000 €)

 • Toimintasuunnitelma

 1. Kalastusalueen edustajaksi kalatalouskeskuksen ym. kokouksiin valittiin puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa.

 2. Päätettiin ilmoittaa kalastusalueen kokouksista Hämeenkyrön Sanomissa, Pohjois-Satakunta lehdessä tai UutisOivassa ja Ylöjärven sanomissa vähintään 7 päivää ennen kokousta.

 3. Päätettiin seuraavista palkkioista:

 • Kalastuksen valvojien palkkiot päättää hallitus

 • Kalastuslupien myyntipalkkion päättää hallitus

 • Lisämaksu järvellä myydyistä luvista 34 €, joka jää luvan myyjälle perimiskuluiksi

 1. Päätettiin kalastuksenhoitomaksu varojen 20112ja viehekorttimaksuvarojen 2011 kalaveden omistajille maksettavien korvausten jaosta hallituksen tekemän ehdotuksen mukaan.

2/4

PÄÄTETÄÄN KYRÖSJÄRVEN YHTENÄISLUPA-ALUEEN KALASTUSSÄÄNNÖISTÄ

 1. Päätettiin kalastuslupien myyjistä ja kalastuksen valvojista:

 • Kalastuslupien myyjiksi: Pirkanmaan kalatalouskeskus ja kalastusalueen hallituksen järjestämät myyntipaikat edellisvuosien tapaan

 • Kilpailulupien myöntäjät: hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä

 • Kalastuksen valvojat: kalastusalueen hallituksen jäsenet ja kalastusalueen hallituksen nimeämät valvojat.

 1. Päätettiin kalavesien hoitoon liittyvistä rajoituksista vuodelle 2014:

 • Verkon pienin solmuväli on 50 mm

 • Tuulastus sallitaan elo-, syys- ja lokakuussa

 • Kuhan kuturauhan turvaamiseksi kielletään harvoilla verkoilla kalastaminen kesäkuussa muualla kuin 2,5 metriä matalammissa ruohikkolahdissa

 • Kuhan alamitaksi määrätään 40 cm

 • Kuhan kuturauhan turvaamiseksi kielletään kaikenlainen kalastus kesäkuulla Epätoivonkarilla, Laajakarilla, Lukkarinkarilla ja Ruutinkarilla 5 m matalammalla alueella tai muuten selvällä matalikkoalueella. Alueet merkitään poijuilla ja kylteillä järvellä ja rannoilla. Rauhoitusalueet ovat voimassa 2008-2017.

 • Ravustuksesta päättää kalastusalueen hallitus.

 1. Annettiin hallituksen päätettäväksi kalaveden hoitoon liittyvistä toimista, kuten kalanpoikasistutuksista yms.

23. Päätettiin pyydysyksikkömäärät ja kalastuslupamaksut vuodelle 2014:

-lupamaksut (ruokakuntakohtaiset): €/vuosi €/10 päivää

 • Kalaveden osakkaat 12 pyydysyksikkö 20 € 10 €

 • Alueella vakituisesti asuvat KL 9 § 12 pyyd.yks 20 € 10 €

 • Hämeenkyrön, Ikaalisten ja Viljakkalan ulkopuolella asuvat 6 pyyd.yks. 20 € 10 €

 • Alueella vakituisesti asuville alle 18 v. nuorille myönnetään 12 pyydysyksikön ilmainen henkilökohtainen kalastusoikeus.

 • Alueen ulkopuolella asuville alle 18 v. nuorille myönnetään ilmainen henkilökohtainen viehekalastusoikeus.

 • Nuorisoluvat eivät lisää ruokakuntakohtaista kalastusoikeutta, eivätkä aikuiset saa ottaa nuorison ilmaiseen kalastukseen mitenkään osaa.

 • Kalastus on kielletty toisen, ruokakuntaan kuulumattoman, henkilön luvalla.

 • Edellä olevat luvat sisältävät Kyrösjärven vieheluvan ja vapojen määrä rajoitetaan 6 kpl / venekunta.

 • Alueella asuville sotaveteraaneille myönnetään ilmainen 12 pyydysyksikön kalastuslupa. Alueen ulkopuoliset sotaveteraanit saavat 6 pyydysyksikön ilmaisen kalastusluvan.

 • Ravustusluvan hinta on 3 € / merta.

 • Sivuelinkeino- ammattikalastus- ja matkailuyrittäjien turistiluvista päättää kalastusalueen hallitus.

 • Pilkki ym. kilpailuluvat:

 • Alueen yhdistysten järjestämät kilpailut 0 €

 • Ulkopuolisten järjestämät jäsenkilpailut 0 €

 • Ulkopuolisten järjestämät yleisökilpailut 50 €

3/4

 • Kalastusmatkailuyrittäjät saavat ns. isännän viehekalastusluvan hintaan 100 € / vuosi / venekunta, enintään 6 vapaa, isäntä (opas) mukana veneessä.

 • Vuokramökeille on viehelupa (ns. mökkilupa) hintaan 50 € / mökki / vuosi.

Kilpailuluvat, isännänluvat ja mökkiluvat saa isännöitsijältä.

-pyydysyksiköt:

 • Verkko n. 30 m pitkä enintään 6 m korkea 2 pyydysyksikköä

 • Verkko n. 30 m pitkä yli 6 m korkea 4 pyydysyksikköä

 • Rysä alle 1 m korkea 1 pyydysyksikköä

 • Rysä alle 1,5 m korkea 2 pyydysyksikköä

 • Pitkäsiima 100 koukkua 2 pyydysyksikköä

 • Katiska ja madesuppilo 0,5 pyydysyksikköä

 • Iskukoukut tai muut koukut 25 kpl ja

2 syöttikatiskaa 10 pyydysyksikköä

Muikkuverkkojen, 12-20 mm solmuväliltään, määrää ei rajoiteta, eikä niitä lueta pyydysyksikkömääriin.

24. Päätettiin pyydysten merkitsemisestä:

 • Kaikki seisovat pyydykset, myös jokainen koukku erikseen ja rapumerrat, on merkittävä selvästi näkyvällä ja omistajan nimellä ja yhteystiedoilla varustetulla koholla tai viitalla.

 • Pyyntiin asetetut kiinteät ja seisovat pyydykset on merkittävä kalastuslain 33 § ja kalastusasetuksen 16 § mukaisin merkein.

 • Kyrösjärvellä kaikki verkot on merkittävä em. isoilla lippumerkeillä ja talvella viitoilla

 • Kaikki viitat, kohot ja merkit on poistettava vedestä samalla kun pyydyksetkin poistetaan, vaikka tilapäisestikin, myös jäätie- ja latu- ym. merkit on poistettava jäältä ennen jäiden lähtöä.

 • Avantojen teko kielletään 50 m lähemmäksi jääteitä.

25. Päätettiin, että Kalastusalueen määräyksiä koskeviin rikkomuksiin vaaditaan rangaistusta

käräjäoikeudessa seuraavissa tapauksissa:

 • kalastusoikeuden suurehko tai toistuva ylitys

 • rapujen luvaton pyynti

 • silmäkooltaan sääntöjen vastaisten verkkojen runsas tai toistuva käyttö

 • takavarikko suoritetaan, jos:

*pyydyksistä puuttuvat nimi tai lippumerkki, varoitusmerkin jättämisestä huolimatta

*verkot on laskettu luvattomaan aikaan tai luvattomaan paikkaan

*verkko on silmäkooltaan sääntöjen vastainen

*kalastaja syyllistyy useaan sääntöjen rikkomukseen samalla kertaa.

 1. Puhuttiin viemäririkosta Hämylänlahdella. Hannu Salo kertoi valvonnasta ja uuden kalastuslain etenemisestä.

4/4

27. Kokouksen puheenjohtaja Seppo Hakkarainen päätti kokouksen klo 19.43 kiittäen osanottajia asiallisesta kokouksesta.

 

PÖYTÄKIRJA 2012

Kyrösjärven kalastusalueen varsinaisesta kokouksesta Ikaalisissa Reserviupseerien Majalla 12.4.2012 alkaen kello 18.00. Osanottajia oli 21 henkeä, joista 14 äänivaltaista.

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:

 1. Kokouksen avasi Hannu Hakala ja kertoi ajankohtaisista kalastusasioista.

 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veikko Vartiainen.

 3. Sihteeriksi valittiin Jarmo Kalli.

 4. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Helin ja Tuomo Hatanpää, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

 5. Äänioikeutettuja osanottajia kokouksessa oli valtakirjojen perusteella laaditun nimilistan mukaan 14 henkeä.

 6. Esityslista hyväksyttiin kokoukselle työjärjestykseksi.

 7. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja sääntöjen mukaan oikein kokoon kutsutuksi.

KOKOUSASIAT

 1. Esitettiin toimintakertomus kalastusalueen toiminnasta edellisenä vuonna. Hallituksen esitys hyväksyttiin.

 2. Käsiteltiin edellisen vuoden tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto.

 3. Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille toimihenkilöille vuodelta 2011.

 4. Päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 40 €/kokous. Hallituksen puheenjohtajan kulukorvaukseksi päätettiin 40 €/kuukausi ja sihteerin kulukorvaukseksi 50 €/kuukausi. Matkakulut ja päivärahat valtion matkustusohjesäännön mukaan.

Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

 1. Seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin hallituksen erovuoroiset jäsenet Hannu Hakala ja Jarmo Kalli uudelleen ja Matti Hyypoläinen uudeksi hallituksen jäseneksi.

 2. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Hakala ja varapuheenjohtajaksi Tuomo Hatanpää.

 3. Toiminnan ja talouden tarkastajiksi vuodelle 2012 valittiin Veijo Koskinen ja Raimo Leppänen ja varalle Veikko Markkula ja Esa Hakuni.

 4. Vahvistettiin kuluvaa vuotta varten toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma, johon liittyy:

 • Tulo- ja menoarvio (60000 €)

 • Toimintasuunnitelma

 1. Kalastusalueen edustajaksi kalatalouskeskuksen ym. kokouksiin valittiin puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa.

 2. Päätettiin ilmoittaa kalastusalueen kokouksista Hämeenkyrön Sanomissa, Pohjois-Satakunta lehdessä ja Ylöjärven sanomissa vähintään 7 päivää ennen kokousta.

 3. Päätettiin seuraavista palkkioista:

 • Kalastuksen valvojien palkkiot päättää hallitus

 • Kalastuslupien myyntipalkkion päättää hallitus

 • Lisämaksu järvellä myydyistä luvista 34 €, joka jää luvan myyjälle perimiskuluiksi

 1. Päätettiin kalastuksenhoitomaksu varojen 2011 ja viehekorttimaksuvarojen 2010 kalaveden omistajille maksettavien korvausten jaosta hallituksen tekemän ehdotuksen mukaan.

2/4

PÄÄTETÄÄN KYRÖSJÄRVEN YHTENÄISLUPA-ALUEEN KALASTUSSÄÄNNÖISTÄ

 1. Päätettiin kalastuslupien myyjistä ja kalastuksen valvojista:

 • Kalastuslupien myyjiksi: Pirkanmaan kalatalouskeskus ja kalastusalueen hallituksen järjestämät myyntipaikat edellisvuosien tapaan

 • Kilpailulupien myöntäjät: hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä

 • Kalastuksen valvojat: kalastusalueen hallituksen jäsenet ja kalastusalueen hallituksen nimeämät valvojat.

 1. Päätettiin kalavesien hoitoon liittyvistä rajoituksista vuodelle 20113:

 • Verkon pienin solmuväli on 50 mm

 • Tuulastus sallitaan elo-, syys- ja lokakuussa

 • Kuhan kuturauhan turvaamiseksi kielletään harvoilla verkoilla kalastaminen kesäkuussa muualla kuin 2,5 metriä matalammissa ruohikkolahdissa

 • Kuhan alamitaksi määrätään 40 cm

 • Kuhan kuturauhan turvaamiseksi kielletään kaikenlainen kalastus kesäkuulla Epätoivonkarilla, Laajakarilla, Lukkarinkarilla ja Ruutinkarilla 5 m matalammalla alueella tai muuten selvällä matalikkoalueella. Alueet merkitään poijuilla ja kylteillä järvellä ja rannoilla. Rauhoitusalueet ovat voimassa 2008-2017.

 • Ravustuksesta päättää kalastusalueen hallitus.

 1. Annettiin hallituksen päätettäväksi kalaveden hoitoon liittyvistä toimista, kuten kalanpoikasistutuksista yms.

23. Päätettiin pyydysyksikkömäärät ja kalastuslupamaksut vuodelle 2013:

-lupamaksut (ruokakuntakohtaiset): €/vuosi €/10 päivää

 • Kalaveden osakkaat 12 pyydysyksikköä 20 € 10 €

 • Alueella vakituisesti asuvat KL 9 § 12 pyyd.yks. 20 € 10 €

 • Hämeenkyrön, Ikaalisten ja Viljakkalan ulkopuolella asuvat 6 pyyd.yks. 20 € 10 €

 • Alueella vakituisesti asuville alle 18 v. nuorille myönnetään 12 pyydysyksikön ilmainen henkilökohtainen kalastusoikeus.

 • Alueen ulkopuolella asuville alle 18 v. nuorille myönnetään ilmainen henkilökohtainen viehekalastusoikeus.

 • Nuorisoluvat eivät lisää ruokakuntakohtaista kalastusoikeutta, eivätkä aikuiset saa ottaa nuorison ilmaiseen kalastukseen mitenkään osaa.

 • Kalastus on kielletty toisen, ruokakuntaan kuulumattoman, henkilön luvalla.

 • Edellä olevat luvat sisältävät Kyrösjärven vieheluvan ja vapojen määrä rajoitetaan 6 kpl / venekunta.

 • Alueella asuville sotaveteraaneille myönnetään ilmainen 12 pyydysyksikön kalastuslupa. Alueen ulkopuoliset sotaveteraanit saavat 6 pyydysyksikön ilmaisen kalastusluvan.

 • Ravustusluvan hinta on 3 € / merta.

 • Sivuelinkeino- ammattikalastus- ja matkailuyrittäjien turistiluvista päättää kalastusalueen hallitus.

 • Pilkki ym. kilpailuluvat:

 • Alueen yhdistysten järjestämät kilpailut 0 €

 • Ulkopuolisten järjestämät jäsenkilpailut 0 €

 • Ulkopuolisten järjestämät yleisökilpailut 50 €

3/4

 • Uistimenvedon SM-kilpailujen 2012 ajaksi vaparajoitus 10 vapaa / venekunta 10 vuorokautta yhteishintaan 500 € (sisältää 10 vrk harjoitusaikaa ennen kisaa ja kilpailut).

 • Kalastusmatkailuyrittäjät saavat ns. isännän viehekalastusluvan hintaan 100 € / vuosi / venekunta, enintään 6 vapaa, isäntä (opas) mukana veneessä.

 • Vuokramökeille on viehelupa (ns. mökkilupa) hintaan 50 € / mökki / vuosi.

Kilpailuluvat, isännänluvat ja mökkiluvat saa isännöitsijältä.

-pyydysyksiköt:

 • Verkko n. 30 m pitkä enintään 6 m korkea 2 pyydysyksikköä

 • Verkko n. 30 m pitkä yli 6 m korkea 4 pyydysyksikköä

 • Rysä alle 1 m korkea 1 pyydysyksikköä

 • Rysä alle 1,5 m korkea 2 pyydysyksikköä

 • Pitkäsiima 100 koukkua 2 pyydysyksikköä

 • Katiska ja madesuppilo 0,5 pyydysyksikköä

 • Iskukoukut tai muut koukut 25 kpl ja

2 syöttikatiskaa 10 pyydysyksikköä

Muikkuverkkojen, 12-20 mm solmuväliltään, määrää ei rajoiteta, eikä niitä lueta pyydysyksikkömääriin.

24. Päätettiin pyydysten merkitsemisestä:

 • Kaikki seisovat pyydykset, myös jokainen koukku erikseen ja rapumerrat, on merkittävä selvästi näkyvällä ja omistajan nimellä ja yhteystiedoilla varustetulla koholla tai viitalla.

 • Verkkojata on merkittävä molemmista päistään samanlaisilla omistajan etu- ja sukunimellä varustetuilla lippumerkeillä, jotka ulottuvat vähintään 150 cm vedenpinnan yläpuolelle, talvikautena 150 cm salko jossa 2 cm korkea heijastin, joka näkyy joka suuntaan.

 • Pitkille verkkoletkoille suunta- tai välikohojen käyttö kalastusasetuksen mukaan.

 • Kaikki viitat, kohot ja merkit on poistettava vedestä samalla kun pyydyksetkin poistetaan, vaikka tilapäisestikin, myös jäätie- ja latu- ym. merkit on poistettava jäältä ennen jäiden lähtöä.

 • Avantojen teko kielletään 50 m lähemmäksi jääteitä.

 • Pintaverkot on merkittävä kalastusasetuksen 16 §:n mukaisesti.

25. Päätettiin, että Kalastusalueen määräyksiä koskeviin rikkomuksiin vaaditaan rangaistusta

käräjäoikeudessa seuraavissa tapauksissa:

 • kalastusoikeuden suurehko tai toistuva ylitys

 • rapujen luvaton pyynti

 • silmäkooltaan sääntöjen vastaisten verkkojen runsas tai toistuva käyttö

 • takavarikko suoritetaan, jos:

*pyydyksistä puuttuvat nimi tai lippumerkki, varoitusmerkin jättämisestä huolimatta

*verkot on laskettu luvattomaan aikaan tai luvattomaan paikkaan

*verkko on silmäkooltaan sääntöjen vastainen

*kalastaja syyllistyy useaan sääntöjen rikkomukseen samalla kertaa.