PÖYTÄKIRJA

Kyrösjärven kalatalousalueen yleiskokouksen pöytäkirja 10.9.2020

 1. Puheenjohtaja Hannu Hakala avasi kokouksen.
 2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Seppo Hakkarainen ja sihteeriksi Ismo Kolari. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Heikki Virtanen ja Matti Helin.
 3. Hyväksyttiin äänestysluettelo ja osallistujaluettelo.
 4. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 5. Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
 6. Arvottiin kolme erovuoroista hallituksen jäsentä: Juha Tuohitaival, Matti Hyypöläinen ja Seppo Pentikäinen. Valittiin hallitukseen seuraavaksi kolmevuotiskaudeksi Matti Helin, Matti Hyypöläinen ja Seppo Pentikäinen.
 7. Valittiin hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi Tuomo Hatanpää ja varapuheenjohtajaksi Hannu Hakala.
 8. Hyväksyttiin kertomus vuoden 2019 toiminnasta.
 9. Hyväksyttiin vuoden 2019 tuloslaskelma ja tase ja kuultiin tilintarkastajien lausunto.
 10. Päätettiin tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille toimihenkilöille vuodelta 2019.
 11. Hyväksyttiin talousarvio ja toimintasuunnitelma v. 2020. Hallituksen jäsenten kokouspalkkioiksi päätettiin 60 €/kokous. Keskusteltiin Jyllinjoen Myllypadon purkamisesta. Toiveena on esitetty pohjapatoratkaisua. ELY-keskuksen näkemys on, että asian eteenpäinviemiseksi olisi oleellista, että padon omistaja on aloitteellinen hankkeen käynnistämiseksi.
 12. Päätettiin kalaveden omistajille kalastonhoitomaksuvaroista vuosilta 2018, 2019 ja 2020 maksettavien korvausten jakoperusteet. Varat jaetaan omistajille siten, että kaikilla alueilla viehekalastusrasitus on arvioitu yhtä suureksi, jolloin omistajakohtainen korvaussumman suuruus määräytyy suoraan vesipinta-alan perusteella. Poikkeuksena tästä ovat kuitenkin erityiskohteet ja kalastuskieltoalueet, joilla viehekalastus ei ole lainkaan sallittua. Niille ei makseta korvauksia.

Ismo Kolari esitteli käyttö- ja hoitosuunnitelman vaatimuksia ja tavoitteita sekä alustavia ajatuksia sisällön keskeisistä asiakokonaisuuksista.

PÄÄTETÄÄN KYRÖSJÄRVEN YHTENÄISLUPA-ALUEEN KALASTUSSÄÄNNÖISTÄ

2021

 1. Valittiin kalastuslupien myyjät ja kalastuksen valvojat.
 2. Kalastuslupien myyjät: Pirkanmaan kalatalouskeskus ja kalastusalueen hallituksen järjestämät myyntipaikat edellisvuosien tapaan
 3. Kilpailulupien myöntäjät: hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja
 1. Päätettiin kalavesien hoitoon liittyvistä rajoituksista vuodelle 2021.
 2. Verkon pienin solmuväli on 45 mm. Kuhan alamitta on 37 cm 2020-2024.
 3. Tuulastus sallitaan elo-, syys- ja lokakuussa
 4. Ravustuksesta päättää kalatalousalueen hallitus.
 1. Annettiin hallituksen päätettäväksi kalaveden hoitoon liittyvistä toimista, kuten kalanpoikasistutuksista ja yhtenäislupa-alueen laajentamisesta yms.
 1.  Hyväksyttiin pyydysyksikkömäärät ja kalastuslupamaksut vuodelle 2021:

-lupamaksut (ruokakuntakohtaiset):                                                       €/vuosi     €/10 päivää                        

 • Kalaveden osakkaat 16 pyydysyksikköä                           40 €           15 €
 • Alueella vakituisesti asuvat 16 pyyd.yks.                         40 €           15 €
 • Hämeenkyrön Ikaalisten, Viljakkalan ja Jämijärven

 ulkopuolella asuvat 8 pyyd.yks.                                       40 €           15 €

 • Alueella vakituisesti asuville alle 18 v. nuorille myönnetään 16 pyydysyksikön ilmainen henkilökohtainen kalastusoikeus
 • Alueen ulkopuolella asuville alle 18 v. nuorille myönnetään ilmainen henkilökohtainen viehekalastusoikeus
 • Nuorisoluvat eivät lisää ruokakuntakohtaista kalastusoikeutta, eivätkä aikuiset saa ottaa nuorison ilmaiseen kalastukseen mitenkään osaa
 • Kalastus on kielletty toisen, ruokakuntaan kuulumattoman, henkilön luvalla
 • Edellä olevat luvat sisältävät Kyrösjärven vieheluvan ja vapojen määrä rajoitetaan 6 kpl / venekunta
 • Alueella asuville sotaveteraaneille myönnetään ilmainen 16 pyydysyksikön kalastuslupa. Alueen ulkopuoliset sotaveteraanit saavat 8 pyydysyksikön ilmaisen kalastusluvan
 • Ravustusluvan hinta on 3 € / merta
 • Kaupallisten kalastajien kalastusluvista päättää kalastusalueen hallitus
 • Pilkki ym. kilpailuluvat: Hallitus päättää hinnoista
 • Kalastusmatkailuyrittäjät saavat ns. isännän viehekalastusluvan hintaan 120 € / vuosi / venekunta, enintään 6 vapaa, isäntä (opas) mukana veneessä ja hänellä 1 vapa.
 • Vuokramökeille on ns. mökkilupa hintaan 50 € / mökki / vuosi.

Kilpailuluvat, isännän luvat ja mökkiluvat saa toiminnanjohtajalta.

 -pyydysyksiköt:

Verkko n. 30 m pitkä alle 6 m korkea                      2 pyydysyksikköä

 • Verkko n. 30 m pitkä yli 6 m korkea                        4 pyydysyksikköä
 • Rysä alle 1 m korkea                                                 1 pyydysyksikköä
 • Rysä alle 1,5 m korkea                                              2 pyydysyksikköä
 • Pitkäsiima 100 koukkua                                            2 pyydysyksikköä
 • Katiska ja madesuppilo                                          0,5 pyydysyksikköä
 • Iskukoukut tai muut koukut 25 kpl ja

2 syöttikatiskaa                                                         10 pyydysyksikköä

 • Muikkuverkkoja 12-20 mm ei lueta pyydysyksikkömääriin, mutta kaikkien verkkojen enimmäismäärä yhteensä on 8 kpl (240 m).
 1. Päätettiin pyydysten merkitsemisestä:
 2. Kaikki seisovat pyydykset, myös jokainen koukku erikseen, on merkittävä selvästi näkyvällä ja omistajan nimellä, puhelinnumerolla tai yhteystiedoilla varustetulla koholla tai viitalla.
 3. Pyyntiin asetetut kiinteät ja seisovat pyydykset on merkittävä vesiliikennealueen mukaisin merkein.
 4. Kyrösjärvellä kaikki verkot on merkittävä em. lippumerkeillä ja talvella viitoilla, joissa kalastajan nimi, yhteystieto ja heijastin
 5. Kaikki viitat, kohot ja merkit on poistettava vedestä samalla kun pyydyksetkin poistetaan, vaikka tilapäisestikin, myös latu- ja jäätie- ym. merkit on poistettava ennen jäiden lähtöä.
 6. Avantojen teko kielletään 50 m lähemmäksi jääteitä.
 1.  Päätettiin, että kalatalousalueen määräyksiä koskeviin rikkomuksiin vaaditaan rangaistusta käräjäoikeudessa seuraavissa tapauksissa:
 2. kalastusoikeuden suurehko tai toistuva ylitys
 3. rapujen luvaton pyynti
 4. silmäkooltaan säännösten vastaisten verkkojen runsas tai toistuva käyttö
 5. takavarikko suoritetaan jos:
  1. pyydyksistä puuttuvat nimi tai lippumerkki, varoitusmerkin jättämisestä huolimatta
  1. verkot on laskettu luvattomaan aikaan tai luvattomaan paikkaan
  1. verkko on silmäkooltaan sääntöjen vastainen
  1. kalastaja syyllistyy useaan sääntöjen rikkomukseen samalla kertaa
 1. Keskustelu.

Hannu Salo selosti käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksymiseen liittyviä käytäntöjä sekä Kalpaan ja vesialueiden pinta-aloihin liittyvää tilannetta. Viehekalastusvarojen jaosta ja toiminta-avustuksista on myöhemmin tulossa MMM:n asetukset. Korona-tilanne vaikuttaa tuleviin kokouksiin ja seminaareihin.

Käytiin keskustelua mm. Kovesjoen alueen tilanteesta; majavat kaatavat alueella jatkuvasti puuta jokeen ja järveen.

 • Kokouksen päätös

Kokouksen puolesta

Seppo Hakkarainen                                  Ismo Kolari

Puheenjohtaja                                           Sihteeri

Heikki Virtanen                                        Matti Helin

Pöytäkirjan tarkastaja                               Pöytäkirjan tarkastaja