Kyrösjärven tilan parantaminen

EU Leader-hanke

Kyrösjärven kalatalousalue sai Leader rahoituksen vähempiarvoisten kalojen poistoon.

Pyydystäminen tapahtuu nuottauksella ja isorysäpyynnillä.

Nuottausta voi mennä katsomaan järvellä ja rannassa.

Sulkavista, särjistä ja lahnoista tehdään kalamassaa ihmisruuaksi.

https://www.youtube.com/watch?v=lpvqs3Rneag