KOKOUSKUTSU

                                                          KOKOUSKUTSU

Kyrösjärven kalatalousalueen 2021 yleiskokous

Kokoukseen ovat tervetulleita kalatalousalueen jäsenet, joita ovat alueen  kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt. Kokoukseen voivat osallistua myös alueellisten luonto- ja ympäristöjärjestöjen edustajat sekä erikseen kutsutut asiantuntijat.

Kokouksen paikka ja aika

14.12.2021 klo 18.00 SASKY koulutuskuntayhtymä / Ikata Altinsali Eino Salmelaisenkatu 20 Ikaalinen

Kokouksessa päätetään sääntöjen määräämät asiat, sekä päätetään Kyrösjärven kalastussäännöistä.

Kokous alkaa kalatalousalueen jäsenten asiakirjojen tarkastuksella, ja jatkuu välittömästi osallistujalistan / äänestyslistan valmistuttua. Osallistujan  tulee pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä sekä valtuutus kalatalousalueen jäseneksi. Osallistujan on pystyttävä osoittamaan mitä kiinteistörekisteriyksikköä tai Yksiköitä hän edustaa, ja että hänellä on laillinen oikeus edustaa näitä yksikköjä. Lisäksi  kokoukseen osallistuvalla kalastusalan järjestön ja alueellisen luonto- ja ympäristöjärjestäjien edustajilla tulee olla valtakirja kokoukseen.

Kyrösjärven kalatalousalue

Hallitus

Virallinen kokouskutsu ja käyttö- ja hoitosuunnitelma on www.kyrosjarven.fi